Hrušky (311)

Filip má 8 hrušek. Filip má o 5 hrušek méně než Radek.

Vypočítejte, kolik hrušek mě Radek.
Řešení
Radek má 13 hrušek.
Matematická úloha – Hrušky