Sázené růže (179)

Zahradník sázel růže. Do každého řádku zasadil 13 růží. Po raním mrazíku jí mnoho sazenic uhynulo.

V 1 řádku uhynulo 5 růží.

V 2 řádku uhynulo o 2 růže více než v 1 řádku.

Ve 3 řádku uhynulo o 3 růže méně než v 1 řádku.

Ve 4 řádku uhynulo o 1 růži víc než ve 3 řádku.

Vypočtěte, kolik růží musel zahradník doplnit, aby byl ve všech řádcích opět po 13 růžích.
Řešení
Zahradník musel doplnit 17 růží.
Matematická úloha – Sázené růže