Banány a pomeranče (319)

Šimon má 10 banánů, Adam má 25 pomerančů.

Vpočtěte, kolik mají dohromady kusů ovoce?
Řešení
Dohromady mají 30 kusů ovoce.
Matematická úloha – Banány a pomeranče