Uspořené peníze (226)

Honza uspořil 72 korun. Pepík uspořil o 9 korun více než Honza.

Vypočtěte, kolik korun uspořil Pepík.
Řešení
Pepík uspořil 81 korun.
Matematická úloha – Uspořené peníze
Vloženo do témat:
aritmetikasčítánípeníze
Vloženo do ročníků:
2. ročník3. ročník