Poustevník a krkavci (367)

Poustevník měl 12 krkavců. Všichni, kromě 5 uletěli.

Vypočtěte, kolik krkavců poustevníkovi zbylo.
Řešení
Poustevníkovi zbylo 5 krkavců.
Matematická úloha – Poustevník a krkavci