Úlohy: 1–9 / 9

1

1. Jablka a banány

V supermarketu bylo k dispozici 75 kg jablek za cenu 45 Kč za kilogram a 60 kg banánů za cenu 65 Kč za kilogram.

Kolik by musel zákazník zaplatit, kdyby si koupil 3 kg jablek a 2 kg banánů?
Řešení
Zákazník by musel zaplatit 265 Kč.

2. Piškoty s polevou

V balíčku je 5 piškotů s polevou.

Vypočítej kolik piškotů je ve 3, 6 a 9 takových balíčcích.
Řešení
Ve třech balíčcích je 15, v šesti balíčcích je 30 a v devíti balíčcích je 45 piškotů.

3. Počet koláčků

Jana měla 15 koláčků. Karel snědl 9 koláčků.

Vypočítejte, kolik koláčků Janě zbylo.
Řešení
Janě zbylo 6 koláčků.

4. Hrušky

Filip má 8 hrušek. Filip má o 5 hrušek méně než Radek.

Vypočítejte, kolik hrušek mě Radek.
Řešení
Radek má 13 hrušek.

5. Rozvrh hodin v 1. A

Děti v 1. A mají v rozvrhu od pondělí do pátku každý den 4 vyučovací hodiny. V úterý mají ještě dvě hodiny odpoledního vyučování.

Vypočtěte, kolik vyučovacích hodin za týden mají děti v 1. A.
Řešení
Děti v 1. A mají za týden 22 vyučovacích hodin.

6. Poustevník a krkavci

Poustevník měl 12 krkavců. Všichni, kromě 5 uletěli.

Vypočtěte, kolik krkavců poustevníkovi zbylo.
Řešení
Poustevníkovi zbylo 5 krkavců.

7. Banány a pomeranče

Šimon má 10 banánů, Adam má 25 pomerančů.

Vpočtěte, kolik mají dohromady kusů ovoce?
Řešení
Dohromady mají 30 kusů ovoce.

8. Uspořené peníze

Honza uspořil 72 korun. Pepík uspořil o 9 korun více než Honza.

Vypočtěte, kolik korun uspořil Pepík.
Řešení
Pepík uspořil 81 korun.

9. Sázené růže

Zahradník sázel růže. Do každého řádku zasadil 13 růží. Po raním mrazíku jí mnoho sazenic uhynulo.

V 1. řádku uhynulo 5 růží.

V 2. řádku uhynulo o 2 růže více než v 1. řádku.

Ve 3. řádku uhynulo o 3 růže méně než v 1. řádku.

Ve 4. řádku uhynulo o 1 růži víc než ve 3. řádku.

Vypočtěte, kolik růží musel zahradník doplnit, aby byl ve všech řádcích opět po 13 růžích.
Řešení
Zahradník musel doplnit 17 růží.
 
1