Drtící víkendy plné intenzivní výuky

Drtící víkend

Náplň jednotlivých termínů se neopakuje, v každém termínu probíráme jiné příklady.

Drtící víkend je prezenční dvoudenní víkendový kurz intenzivní přípravy na přijímací zkoušky. Probereme všechna zásadní témata z matematiky a českého jazyka, která se vyskytují v přijímacích zkouškách. Soustředíme se na problematické oblasti, vše zopakujeme a prohloubíme.

Tento způsob přípravy se nám v minulém školním roce opravdu osvědčil a měl i velmi pozitivní ohlasy, a proto jsme se rozhodli zorganizovat drtící víkendy hned tři. Budou se konat v kalendářním roce 2024, až učivo probereme na kurzech a až se budou blížit přijímací zkoušky.

Každý z drtících víkendů bude mít unikátní náplň a budeme se soustředit zejména na obtížná témata.

Letošní drtící víkendy proběhly v termínech

  • 2. a 3. března 2024
  • 23. a 24. března 2024
  • 6. a 7. dubna 2024

Průběh drtících víkendů

  • Během soboty a neděle proběhne celkem 12 vyučovacích hodin.
  • 6 hodin matematiky a 6 hodin českého jazyka
  • Hodiny matematiky a českého jazyka se pravidelně střídají.
  • Čas výuky je od 8.30 do 14.00, konec je orientační.
  • Po skončení můžeme ještě krátce řešit individuální dotazy.
  • Kurz vedou profesoři gymnázia, kteří mají bohaté zkušenosti s přípravou na přijímačky.
  • velmi pravděpodobně český jazyk PhDr. Renata Trnková a matematiku Ing. Aleš Krupička.
Drtící víkend