Zvířata v ohradě (207)

V ohradě bylo 25 krav, 12 ovcí, 10 hus a 5 slepic. Všechna zvířata byla zdravá.

Vypočtěte, kolik bylo v ohradě nohou.
Řešení
V ohradě bylo 178 nohou.
Matematická úloha – Zvířata v ohradě
Vloženo do ročníků:
3. ročník4. ročník