Ryby v rybníku (103)

V rybníku byli pouze kapři, líni a štiky. Kaprů bylo o 27 více než štik. Línů bylo třikrát víc než kaprů. Kaprů bylo 171.

Vypočtěte, kolik ryb bylo v rybníce dohromady.
Řešení
V rybníce bylo 828 ryb.
Matematická úloha – Ryby v rybníku
Vloženo do témat:
násobenísčítání
Vloženo do ročníků:
4. ročník5. ročník6. ročník