Kolikrát je větší (239)

Určete, kolikrát je větší je dvojnásobek jedné třetiny než jedna devítina.
Řešení
Je větší 6krát.
Matematická úloha – Kolikrát je větší
Vloženo do ročníků:
6. ročník7. ročník