Akvárium (134)

Akvárium ve tvaru kvádru má rozměry dna 6 × 3 dm a výšku 4 dm. Je naplněno vodou 5 cm pod okraj.

Na chov 1 rybičky je nutné mít 6 litrů vody.

a)   Vypočtěte, kolik nejvíce rybiček lze v akváriu chovat.
b)   Po týdnu se hladina vody snížila o 1 cm. Vypočtěte, kolik litrů vody zbylo v akváriu.
Řešení
a)   V akváriu lze chovat nejvíce 10 rybiček.
b)   V akváriu zbylo 61,20 litrů vody.
Matematická úloha – Akvárium