Úlohy: 1–20 / 154

1. Počet bratrů a sester

Chlapec má právě tolik sester jako bratrů, ale jeho sestra má dvakrát více bratrů než sester.

Vypočítejte, kolik je v té rodině bratrů a kolik sester.
Řešení
V rodině jsou 4 bratři a 3 sestry.

2. Aritmetický průměr šesti čísel

Aritmetický průměr šesti čísel je 80 Prvních pět čísel je 55, 74, 11, 87 a 69.

Určete šesté číslo.
Řešení
Šesté číslo je 184.

3. Zkrácení prkna

Prkno dlouhé m bylo zkráceno o m.

Vypočítejte, jak dlouhé bylo prkno po odříznutí.
Řešení
Prkno bylo dlouhé m.

4. Petr zaplatil

Tomáš zaplatil za 12 koláčů 288 Kč.

Vypočítejte, kolik by zaplatil za 15 stejných koláčů.
Řešení
Tomáš by zaplatil 360 Kč.

5. Lenčiny kuličky

Lenka má 180 kuliček. z nich je modrých, červených, zelených a zbytek žlutých.

Vypočítejte, kolik má Lenka žlutých kuliček.
Řešení
Lenka tedy má 27 žlutých kuliček.

6. Betonová zídka

Město chce postavit betonovou zídku, která bude mít délku 60 metrů, výšku 2 metry a tloušťku 0,2 metru.

Vypočítejte, kolik m³ betonu bude třeba na výstavbu této zdi.
Řešení
Bude tedy potřeba 24 m³ betonu.

7. Tři skupiny dětí

V parku se sešly tři skupiny dětí: skupina A, skupina B a skupina C. Skupina A měla o 5 dětí více než skupina B a skupina C měla o 10 dětí méně než skupina A. Celkem bylo v parku 75 dětí.

Vypočítejte, kolik dětí bylo ve každé skupině.
Řešení
Ve skupině A bylo 30 dětí, ve skupině B bylo 25 dětí a ve skupině C bylo 15 dětí.

8. Peníze Petra a Jakuba

Jakub a Petr mají dohromady 120 korun. Jakub má o 40 korun víc než Petr.

Vypočítejte, kolik korun má každý z nich.
Řešení
Petr má 40 Kč a Jakub má 80 Kč.

9. Po sobě jdoucí čísla

Součet tří po sobě jdoucích čísel je 183.

Určete, o jaká čísla jde.
Řešení
Jsou to čísla 60, 61 a 62.

10. Dvě cesty Kamily

Kamila cestovala na své první cestě hodiny a na druhé hodiny.

Vypočítejte, o kolik více času strávila Kamila na druhé cestě více než na první.
Řešení
Kamila strávila na druhé cestě o hodiny více než na první.

11. Voda ve džbánu

Džbán obsahuje šálku vody. Jana nalila šálku vody do každé z 5 sklenic a šálku vody do jedné sklenice.

Vypočítejte, kolik vody zůstálo ve džbánu.
Řešení
Ve džbánu zůstalo šálku vody.

12. Kostky

Vypočítejte, kolik kostek o hraně 1 cm se vejde do kostky s hranou 1 m.
Řešení
Vejde se tam 1 000 000 kostek.

13. Kostky

Vypočítejte, kolik kostek o hraně 1 mm se vejde do kostky o hraně 1 cm.
Řešení
Vejde se tam 1 000 kostek.

14. Šířka obdélníku

Obdélník má obsah 145 cm2 a šířku 5 cm.

Určete:
a)   délku obdélníku,
b)   obvod obdélníku.
Řešení
a)   Délka obdélníku je 29 cm.
b)   Obvod obdélníku je 68 cm.

15. Sčítání a odčítání zlomků 6

Sečtěte a odečtěte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

16. Násobení a dělení zlomků 6

Násobte a dělte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

17. Povrch kvádru

Délky hran kvádru jsou dvě poloviny cm, 3,5 cm, jedná čtvrtina cm.

Vypočítejte povrch kvádru.
Řešení
Povrch kvádru je 9,25 cm2.

18. Martinovo číslo

Michal si myslel číslo. Po odečtení jeho dvou třetin a přičtení čísla 8 získal číslo 40

Vypočítejte, jaké je původní číslo, které si Michal myslel.
Řešení
Michal si myslel číslo 96.

19. Smíšená čísla na zlomky 5

Převeďte smíšená čísla na zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

20. Smíšená čísla na zlomky 4

Převeďte smíšená čísla na zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)