Po sobě jdoucí čísla (308)

Součet pěti po sobě jdoucích přirozených čísel je 555.

Vypočtěte, jaké je nejmenší z těchto čísel.
Řešení
Nejmenší číslo je 109.
Matematická úloha – Po sobě jdoucí čísla