Kruh v desce (413)

Ze čtvercové desky o straně a = 85 cm byl vyroben kruh o maximálním možném obsahu.

Vypočtěte, kolik procent desky tvoří odpad. (Výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa.)
Řešení
Odpad tvoří 21,46 % desky.
Matematická úloha – Kruh v desce