Úlohy: 1–20 / 90

1. Chlapci a dívky ve třídě

Ve třídě je 12 chlapců a 52 % dívek.

Vypočítejte, kolik je ve třídě dívek.
Řešení
Ve třídě je 13 dívek.

2. Maliny a jahody

V míse byly jen jahody a maliny. Malin bylo o 50 % více než jahod.

Kolik procent jahod bylo v míse?
Řešení
V míse bylo 40 % jahod.

3. Ve městě a na vesnici

V České republice žije ve městech 75 % obyvatel, zbytek na venkově.

Vypočítejte, o kolik procent více obyvatel žije ve městech než na venkově.
Řešení
Ve městech je o 200 % více obyvatel než na venkově.

4. Střelecké hody

Hráči týmu FC Vidláci vstřelili za sezónu 108 gólů, přičemž kanonýr Lojza Paťavý vstřelil o 25 % více gólů než celý zbytek týmu.

Vypočítejte, kolik gólů vstřelil kanonýr Lojza Paťavý.
Řešení
Lojza Paťavý vstřelil 60 gólů.

5. Cesta k babičce

Helena jela na prázdniny k babičce 60 % cesty jela vlakem, 60 % zbytku jela autobusem a zbylých 8 km došla pěšky.

Vypočítejte, kolik km byla dlouhá cesta k babičce.
Řešení
Cesta k babičce byla dlouhá 50 kilometrů.

6. Teplota v peci

Teplota v peci se zvýšila o 15 % a dosáhla tím 920 °C.

Vypočítejte, jaká teplota byla v peci původně.
Řešení
Původně byla v peci teplota 800 °C.

7. Prodej knihy

Kniha byla zdražena o pětinu a teď stojí 300 Kč.

Vypočítejte, kolik Kč stála kniha původně.
Řešení
Kniha původně stála 250 Kč.

8. Zlevněný mobil

Mobil stál původně 5 300 Kč a nyní stojí 4 505 Kč.

Vypočítejte, o kolik procent byl mobil zlevněný.
Řešení
Mobil byl zlevněný o 15 %.

9. Turistická trasa

Turisté ušli první den 35 % cesty, druhý den 41 % a poslední den zbylých 15,60 km trasy.

Vypočítejte, jak dlouhá byla trasa.
Řešení
Délka trasy byla 65 km.

10. Hokejový zápas

Kanadský hokejový brankář chytil v zápase se Švédskem 34 střel, což bylo 85 % všech střel na jeho branku. Švédský brankář chytil jen 80 % všech střel vystřelených na švédskou branku, přesto Švédsko vyhrálo rozdílem jedné branky.

Vypočítejte:
a)   jaké bylo skóre Švédsko – Kanada,
b)   kolik střel švédský brankář chytil.
Řešení

11. Změna ceny knihy

Kniha byla z 350 Kč zdražena o 20 %. Jelikož nešla na odbyt, zlevnil ji následně knihkupec o 15 %.

Vypočítejte:
a)   kolik byla koncová cena knihy,
b)   kolik procent z původní ceny knihy činí koncová cena.
Řešení
a)   Koncová cena knihy po zdražení a zlevnění je 357 Kč.
b)   Koncová cena knihy činí 102 % z původní ceny.

12. Dětský bazén

Dětský bazén má tvar válce o průměru podstavy 4 m a hloubce 50 cm.

Vypočítejte a zaokrouhlete na 2 desetinná místa:
a)   objem vody v litrech v bazénu, je-li naplněn po okraj,
b)   objem vody v litrech v bazénu, je-li naplněn po 75 % výšky,
c)   zamokřenou plochu bazénu v dm2, je-li naplněn po 75 % výšky.
Řešení
a)   Objem zcela naplněného bazénu je 6 283,19 litrů.
b)   Objem bazénu naplněného do 75 % výšky je 4 712,39 litrů.
c)   Je-li bazén naplněn po 75 % výšky, je jeho zamokřená plocha 172,79 dm2.

13. Cukrová řepa

Kostka cukru váží 6 gramů. Cukrová řepa váží 0,90 kg a její cukernatost je 18 procent.

Vypočítejte, kolik kostek cukru se vyrobí z jedné cukrové řepy.
Řešení
Z jedné cukrové řepy se vyrobí 27 kostek cukru.

14. Objem a povrch dětského bazénu

Dětský bazén má tvar válce o průměru podstavy 4 m a hloubce 50 cm.

Vypočítejte:
a)   objem vody v litrech, který může být v bazénu, je-li naplněn po okraj (zaokrouhlete na celé litry),
b)   kolik litrů vody bude v bazénu, pokud bazén naplníme jen na do tří čtvrtin výšky (zaokrouhlete na celé litry),
c)   jak velkou plochu v m2 je třeba vymalovat, chceme-li vymalovat stěnu bazénu zevnitř beze dna (zaokrouhlete na dvě desetinná místa).
Řešení
a)   Objem vody v bazénu je 6 283 litrů.
b)   Pokud bude bazén naplněn do tří čtvrtin výšky, bude v něm 4 712 litrů vody.
c)   Je potřeba vymalovat 6,28 m2 plochy.

15. Nákup a prodej obchodníka

Obchodník koupil zboží v hodnotě 17 500 Kč se slevou 20 % a prodal je za cenu o 35 % vyšší, než ho koupil.

Vypočítejte, za jakou cenu obchodník prodal zboží.
Řešení
Obchodník prodal zboží za 18 900 Kč.

16. Umocněné číslo

Vypočítejte, které přirozené číslo se umocněním na druhou zvětší o 500 %.
Řešení
Jde o číslo 6.

17. Diváci na stadionu

Na stadionu 7 150 diváků stojí a 5 850 diváků sedí.

Vypočítejte:
a)   kolik procent diváků sedí,
b)   kolik procent diváků stojí.
Řešení
a)   Sedí 45 % diváků.
b)   Stojí 55 % diváků.

18. Počet zaměstnanců v továrně

V továrně je zaměstnáno 688 žen. Zbývajících 57 % zaměstnanců jsou muži.

Vypočítejte, kolik mužů pracuje v továrně.
Řešení
V továrně pracuje 912 mužů.

19. Knihy v knihovně

Jiřina má ve své knihovně o 30 % méně knih než Renata, ale o 40 % více než Eva. Renata má 250 knih.

Vypočítejte, kolik knih má Eva.
Řešení
Eva má 125 knih.

20. Zvětšení stran obdélníku

Jedna strana obdélníku byla zvětšena o 20 % a druhá o 25 %.

Vypočítejte, o kolik procent se zvětšil obsah obdélníku.
Řešení
Obsah obdélníku se zvětšil o 50 %.