Chlapci a dívky ve třídě (115)

Ve třídě je 12 chlapců a 52 % dívek.

Vypočítejte, kolik je ve třídě dívek.
Řešení
Ve třídě je 13 dívek.
Matematická úloha – Chlapci a dívky ve třídě
Vloženo do témat:
slovní úlohyprocenta
Vloženo do ročníků:
7. ročník