Žárovky (349)

Z 1 600 žárovek je 40 vadných.

Vypočtěte, kolik procent žárovek je bez vady.
Řešení
Bez vady je 97,50 % žárovek.
Matematická úloha – Žárovky
Vloženo do témat:
úměra, poměrprocenta
Vloženo do ročníků:
7. ročník8. ročník