Zlevnění televizoru (331)

Televizor stál 14 500 Kč a byl zlevněn o 12 %.

Vypočtěte, jaká je nová cena televizoru.
Řešení
Nová cena televizoru je 12 760 Kč.
Matematická úloha – Zlevnění televizoru
Vloženo do ročníků:
7. ročník8. ročník