Chodec a cyklista (146)

Za chodcem jdoucím průměrnou rychlostí 5 km/hod. vyjel z téhož místa o 3 hodiny později cyklista průměrnou rychlostí 20 km/hod.

Vypočítejte:
a)   za kolik minut dohoní cyklista chodce,
b)   kolik kilometrů od místa startu dohoní cyklista chodce.
Řešení
a)   Cyklista dožene chodce za 60 minut.
b)   Bude to 20 kilometrů od místa startu.
Matematická úloha – Chodec a cyklista
Vloženo do ročníků:
8. ročník