Úlohy: 1–20 / 53

1. Počet bratrů a sester

Chlapec má právě tolik sester jako bratrů, ale jeho sestra má dvakrát více bratrů než sester.

Vypočítejte, kolik je v té rodině bratrů a kolik sester.
Řešení
V rodině jsou 4 bratři a 3 sestry.

2. Aritmetický průměr šesti čísel

Aritmetický průměr šesti čísel je 80 Prvních pět čísel je 55, 74, 11, 87 a 69.

Určete šesté číslo.
Řešení
Šesté číslo je 184.

3. Petr zaplatil

Tomáš zaplatil za 12 koláčů 288 Kč.

Vypočítejte, kolik by zaplatil za 15 stejných koláčů.
Řešení
Tomáš by zaplatil 360 Kč.

4. Lenčiny kuličky

Lenka má 180 kuliček. z nich je modrých, červených, zelených a zbytek žlutých.

Vypočítejte, kolik má Lenka žlutých kuliček.
Řešení
Lenka tedy má 27 žlutých kuliček.

5. Bratrův věk

Bratr bude za 10 let třikrát starší než dnes.

Vypočítejte, kolik má dnes bratr let.
Řešení
Bratr má dnes 5 let.

6. Telefon na splátky

Tomáš si kupuje nový telefon. Cena telefonu je 12000 Kč. Tomáš si ale nemůže dovolit zaplatit celou částku najednou, takže se rozhodne zaplatit telefon splátkově. Prodejce mu nabízí dvě možnosti splácení:

a) Záloha 3000 Kč a 12 měsíčních splátek po 850 Kč.

b) 18 měsíčních splátek po 700 Kč.

Vypočítejte, kolik Kč Tomáš zaplatí, pokud si zvolí:
a)   variantu a)
b)   variantu b)
Řešení
a)   Tomáš zaplatí 13200 Kč
b)   Tomáš zaplatí 12600 Kč

7. Máslo a čokoláda

Máslo a čokoláda stála dohromady 36 Kč. Máslo bylo o 6 Kč dražší než čokoláda.

Vypočítejte, kolik korun stála čokoláda.
Řešení
Čokoláda stála 15 Kč.

8. Dvě cesty Kamily

Kamila cestovala na své první cestě hodiny a na druhé hodiny.

Vypočítejte, o kolik více času strávila Kamila na druhé cestě více než na první.
Řešení
Kamila strávila na druhé cestě o hodiny více než na první.

9. Aritmetické operace

Vypočítejte:
a)   
b)   
c)   
d)   
Řešení
a)   3
b)   269
c)   0
d)   100

10. Šířka obdélníku

Obdélník má obsah 145 cm2 a šířku 5 cm.

Určete:
a)   délku obdélníku,
b)   obvod obdélníku.
Řešení
a)   Délka obdélníku je 29 cm.
b)   Obvod obdélníku je 68 cm.

11. Vaření vajec

3 vejce se uvaří za 15 minut.

Vypočítejte, jak dlouho bude trvat, než se uvaří najednou 15 vajec.
Řešení
15 vajec najednou se uvaří za 15 minut.

12. Čtverečky čokolády

Čokoláda má na šířku 6 čtverečků, na délku má o polovinu čtverečků více.

Vypočítejte, kolik čtverečků má celkem čokoláda.
Řešení
Čokoláda má celkem 54 čtverečků.

13. Bonbóny

Pavlínka s Klárkou mají dohromady 34 bonbonů. Když dá Klárka Pavlínce 2 bonbony, budou mít stejně.

Vypočítejte, kolik bonbonů má Pavlínka a kolik Klárka.
Řešení
Pavlínka má 15 bonbónů, Klárka má 19 bonbónů.

14. Sestrojení obdélníku

Je dán obdélník ABCD: |AB| = 8 cm a délka úhlopříčky |AC| = 13 cm.

Sestrojte obdélník ABCD.
Řešení

15. Tvorba výrobků

Vytvoření 4 výrobků trvá celkem 80 hodin. Každý výrobek vyrábějí stejně dlouho.

Vypočítejte, kolik hodin trvá vytvoření:
a)   1 výrobku
b)   2 výrobků
c)   5 výrobků
Řešení
a)   20 hodin
b)   40 hodin
c)   100 hodin

16. Prodej mouky

Prodavač prodal 27 kg hladké mouky a třikrát méně hrubé mouky.

Vypočítejte, kolik kilogramů mouky prodal prodavač celkem.
Řešení
Prodal prodavač celkem 36 kilogramů mouky.

17. Strany obdélníku

Jedna strana obdélníku má délku 18 cm. Obvod obdélníku je 48 cm.

Vypočítejte délku druhé strany obdélníku.
Řešení
Druhá strana obdélníku má délku 6 cm.

18. Děti na škole v přírodě

Děti na škole v přírodě byly ubytovány v hotelu 17 dvoulůžkových a 25 třílůžkových pokojích. Další děti byly ubytovány v 8 chatkách. V každé chatce byl 1 čtyřlůžkový a 1 třílůžkový pokoj. Všechny pokoje a postele byly obsazeny.

Vypočítejte, kolik dětí bylo na škole v přírodě.
Řešení
Na škole v přírodě bylo 165 dětí.

19. Dělení bonbónů

Martina a Alena mají dohromady 114 bonbónů. Martina má 5krát více než Alena.

Vypočítejte, kolik bonbónů má Martina a kolik Alena.
Řešení
Martina má 95 bonbónů a Alena 19 bonbónů.

20. Úhly ručiček hodin

Urči konvexní úhel, který svírá velká a malá ručička hodin v čase:
a)   1:00
b)   2:30
c)   4:30
d)   5:20
e)   7:00
f)   8:30
g)   10:00
h)   10:12
Řešení
a)   30°
b)   105°
c)   45°
d)   35°
e)   150°
f)   75°
g)   60°
h)   126°