Obraz s rámem (130)

Obrazu s rámem je 92 cm široký a 57 cm vysoký. Rám má tloušťku 6 cm na všech stranách.

Vypočítejte, kolik cm2 je plocha samotného obrazu.
Řešení
Plocha obrazu je 3 600 cm2.
Matematická úloha – Obraz s rámem
Vloženo do témat:
planimetrieobsahobdélník
Vloženo do ročníků:
6. ročník7. ročník