Povrch a objem krychle (320)

Krychle má povrch 486 dm2.

Vypočtěte v dm3 objem této krychle.
Řešení
V = 729 dm3
Matematická úloha – Povrch a objem krychle