Města a obce na mapě (250)

Měřítko mapy je 1:100 000. Vzdušná vzdálenost mezi dvěma městy měří na mapě 25 cm. Vzdálenost dvou obcí ve skutečnosti je 8 km.

Vypočtěte:
a)   jaká je vzdálenost mezi městy ve skutečnosti,
b)   jaká je vzdálenost mezi obcemi na mapě.
Řešení
a)   Města jsou vzdálena 25 km.
b)   Vzdálenost mezi obcemi na mapě je 8 cm.
Matematická úloha – Města a obce na mapě
Vloženo do témat:
měřítko mapy
Vloženo do ročníků:
7. ročník8. ročník