Zahrada na plánku (140)

Zahrada je na kreslená na plánku v měřítku 1:200 .

Určete, kolikrát větší je skutečná plocha zahrady než plocha jejího obrazu.
Řešení
Skutečná plocha zahrady je 40 000krát větší.
Matematická úloha – Zahrada na plánku
Vloženo do ročníků:
7. ročník8. ročník