Vzdálenost Paříž – Bern (205)

Na mapě je skutečná vzdálenost 435 km mezi městy Paříž a Bern vyjádřena úsečkou 15 cm.

Určete měřítko mapy.
Řešení
Měřítko mapy je 1:2 900 000.
Matematická úloha – Vzdálenost Paříž – Bern
Vloženo do ročníků:
7. ročník