Dvě města na mapě (74)

Města jsou ve skutečnosti vzdálena 184 km, měřítko mapy je 1:400 000.

Vypočítejte, kolik cm jsou města zakreslena na této mapě.
Řešení
Města jsou na mapě zakreslena ve vzdálenosti 46 cm.
Matematická úloha – Dvě města na mapě
Vloženo do ročníků:
7. ročník