Měřítko mapy (251)

Kartograf na mapě o měřítku 150 000 vyznačil čtvereční pozemek a vypočítal si, že jeho strana ve skutečnosti odpovídá 1 km. Mapu zmenšil na kopírce tak, že vyznačený čtverec měl obsah o 1,44 cm2 menší než na původní mapě.

Vypočítejte, jaké bylo měřítko mapy po zmenšení.
Řešení
Měřítko mapy bylo 1:62 500.
Matematická úloha – Měřítko mapy
Vloženo do ročníků:
7. ročník8. ročník