Les na mapě (155)

Les se čtvercovým půdorysem má rozlohu 4 km2.

Jakou stranu bude mít čtverec na mapě v měřítku 1:50 000?
Řešení
Strana čtverce na mapě bude mít délku 4 cm.
Matematická úloha – Les na mapě
Vloženo do ročníků:
7. ročník