Porovnání čísel (218)

Vypočtěte, kolikrát větší je číslo 0,05 než součet čísel 0,01 a 0,00.
Řešení
Je větší 5krát.
Matematická úloha – Porovnání čísel