Úlohy: 1–1 / 1

1

1. Porovnání čísel

Vypočtěte, kolikrát větší je číslo 0,045 než součet čísel 0,006 a 0,003.
Řešení
Je větší 5krát.
 
1