Úprava výrazů 1 (171)

Zjednodušte výrazy:
a)   \( 2 \cdot (x-4) - 3x + 6 + 3 \cdot (2x-4) = \)
b)   \( 3x - 3 \cdot (4 - 2x) - 5x - (x - 7) = \)
c)   \( - x - (-x - 2) - 5x + 2 \cdot (2x + 1) = \)
d)   \( x - 3 \cdot [2 - 3 \cdot (2x + 1)] - 5x - 4 \cdot (x + 2) = \)
Řešení
a)   \( 5x - 14 \)
b)   \( 3x - 5 \)
c)   \( - x + 4 \)
d)   \( 10x - 5 \)
Matematická úloha – Úprava výrazů 1
Vloženo do témat:
výrazy
Vloženo do ročníků:
8. ročník