Výrazy (206)

Zapište výrazy:
a)   o 7 menší než x
b)   o 10 větší než y
c)   3krát menší než z
d)   5krát větší než a
e)   o polovinu menší než b
f)   o c menší než 15
g)   o m menší než n
h)   akrát menší než b
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
Matematická úloha – Výrazy
Vloženo do témat:
výrazy
Vloženo do ročníků:
8. ročník