Hodnota výrazu (293)

Je dán výraz .

Vypočítejte hodnotu výrazu pro hodnoty proměnných:
a)    ,
b)    ,
c)    ,
d)    ,
Řešení
a)   -29
b)   -1
c)   -20
d)   -77
Matematická úloha – Hodnota výrazu
Vloženo do témat:
výrazy
Vloženo do ročníků:
8. ročník