Zapsání výrazů (179)

Zapište jako výraz:
a)   rozdíl výrazů 3x-7 a ,
b)   součin čísla 3 a výrazu ,
c)   podíl výrazů a ,
d)   výraz umocněný na druhou.
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
Matematická úloha – Zapsání výrazů
Vloženo do témat:
výrazy
Vloženo do ročníků:
8. ročník