Výrazy (329)

Zapište jako výrazy:
a)   5násobek součtu čísel a a b,
b)   součin čísel 5 a f zmenšený o 6
c)   rozdíl 3násobku čísla r a čísla 8
d)   3násobek rozdílu čísla r a čísla 8
e)   druhá mocnina součtu čísel a a b
f)   pětina čísla s zmenšená o polovinu čísla t
g)   součin čísel a a b zmenšený o jejich podíl
h)   podíl čísel x a 2 zvětšený o y
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
Matematická úloha – Výrazy
Vloženo do témat:
výrazy
Vloženo do ročníků:
8. ročník