Hodnota výrazu (205)

Je dán výraz .

Vypočítejte hodnotu výrazu pro:
a)   x = 1
b)   x = 0
c)   x = 4
d)   x = -2
Řešení
a)   2,50
b)   3
c)   1
d)   4
Matematická úloha – Hodnota výrazu
Vloženo do témat:
výrazy
Vloženo do ročníků:
8. ročník