Vypočítejte zlomky (229)

Vypočítejte:
a)    z 8
b)    ze 39
c)    z 56
d)    z 45
e)    z 42
f)    z 21
Řešení
a)   2
b)   13
c)   8
d)   18
e)   35
f)   9
Matematická úloha – Vypočítejte zlomky
Vloženo do témat:
zlomkynásobení
Vloženo do ročníků:
6. ročník7. ročník