Porovnání mocnin (335)

Určete, kolikrát je větší rozdíl druhých mocnin čísel 4 a 2 než druhá mocnina jejich rozdílu (v uvedeném pořadí).
Řešení
Je větší 3krát.
Matematická úloha – Porovnání mocnin