Výroba součástek (162)

Denní normovaný výkon pracovníka předpokládá vyrobení 530 součástek stejného druhu. Skutečný výkon pracovníka byl 702 součástek.

Vypočtěte, na kolik procent pracovník splnil plán.
Řešení
Pracovník splnil plán na 135 %.
Matematická úloha – Výroba součástek
Vloženo do ročníků:
8. ročník9. ročník