Dělení tyče (232)

Tyč je dlouhá 3 m.

Určete, kolik cm budou dlouhé její části při rozdělení v poměru 1:5.
Řešení
Kratší část je dlouhá 50 cm, delší 250 cm
Matematická úloha – Dělení tyče
Vloženo do ročníků:
6. ročník7. ročník