Radka a její sourozenci (307)

Radka má stejně bratrů a sester. Její bratr Ivan má 3 sestry.

Vypočítejte, kolik dětí je v rodině Radky.
Řešení
V rodině Radky je 5 dětí.
Matematická úloha – Radka a její sourozenci