Hodiny na brigádě (93)

Brigádník má na stavbě odpracovat 50 hodin. Zatím pracoval 9 dní po třech hodinách a 3 dny po dvou hodinách.

Vypočítejte, kolik hodin ještě musí brigádník odpracovat.
Řešení
Brigádník ještě musí odpracovat 17 hodin.
Matematická úloha – Hodiny na brigádě
Vloženo do ročníků:
4. ročník3. ročník