Výrobky v dílně (199)

V dílně vyrábí dělník výrobky. Za měsíc odpracoval 184 hodin a vyrobil 1 104 ks výrobků.

Vypočtěte hodinový výkon dělníka.
Řešení
Dělník vyrobí za hodinu 6 výrobků.
Matematická úloha – Výrobky v dílně
Vloženo do ročníků:
4. ročník5. ročník