Rovnice (328)

Řešte rovnici a určete, pro jaké x nemá rovnice smysl.
Řešení
Vloženo do témat:
kvadratická rovnice
Vloženo do ročníků:
Střední škola9. ročník