Vlastnosti čísla (293)

Určete číslo, které je dělitelné šesti a sedmi a zároveň je větší než 79 a menší než 91
Řešení
Je to číslo 84.
Matematická úloha – Vlastnosti čísla