Úhlopříčky (252)

Vypočítejte, kolik úhlopříček je v konvexním desetiúhelníku.
Řešení
V desetiúhelníku je 35 úhlopříček.
Matematická úloha – Úhlopříčky