Rovnice v podílovém tvaru (294)

Řešte v R rovnice
a)   
b)   
c)   
d)   
Řešení
a)   x = 2
b)   x = 1
c)   x = -3
d)   x = -1
Vloženo do témat:
rovnice
Vloženo do ročníků:
Střední škola