Věk Petra a Pavla (433)

Petr je 2× starší než Pavel. Před 4 lety byl Petr 3× starší než Pavel.

Vypočtěte, kolik let je Petrovi.
Řešení
Petrovi je 16 let.
Matematická úloha – Věk Petra a Pavla