Kameninové dlaždice (124)

Kameninová dlaždice má rozměry 20 cm, 20 cm, 2 cm. Balík, ve kterém je 10 kusů dlaždic, má hmotnost 20 kg.

Vpočtěte hustotu kameniny, ze které jsou dlaždice zhotoveny.
Řešení
Hustota kameniny je 2 500 kg/m3.
Matematická úloha – Kameninové dlaždice
Vloženo do ročníků:
6. ročník7. ročník