Židle v tělocvičně (298)

V tělocvičně je 30 židlí, které mají různé barvy. 20 židlí je modrých, 5 židlí je červených a zbylé židle jsou zelené.

Vypočítejte, kolik zelených židlí je v tělocvičně.
Řešení
V tělocvičně je 5 zelených židlí.
Matematická úloha – Židle v tělocvičně
Vloženo do ročníků:
1. ročník